Begge har vært styrerer i Hamar kommune siden 2008, Trine på Martodden fra 2013 og Reidun på Hempa fra 2008.

Hverdagen til styrerne er veldig variert; det er en uforutsigbar miks av oppgaver der alt fra administrasjon og planlegging til gode møter med barn, foresatte og personalet skal gis tid. De magiske øyeblikkene med samspill og gode relasjoner til hvert enkelt barn, er kanskje det de verdsetter aller mest.

- Det er åpent til kontoret, forteller Reidun. Det er viktig å være tilgjengelig for både barn, foreldre og personalet.

- Vi er med å utgjøre en forskjell i disse barna sine liv fordi vi er med å utvikler barnehager av god kvalitet. Det er hovedmotivasjonen min for å stå i denne jobben, forteller Trine.

Godt samarbeid

De to styrerne forteller om et fagmiljø med god kultur for samarbeid og deling av kunnskap. Felles mål og systemer gjør arbeidshverdagen enklere. Dette sikrer at uansett om barnet går i Hempa eller Martodden – så skal de få et like godt tilbud.
– Vi har samme systemer og verktøy, og vi samarbeider mye på tvers av barnehagene, forteller Trine.

En trygg og stabil personalgruppe

En fellesnevner i nesten alle barnehagene i kommunen, er stabiliteten i personalet. Den lave gjennomtrekken gir trygghet for både barn og voksne. - Vi får gode arbeidsmiljøer og kan være sosiale på fritida. Det er treningsgrupper, kinogrupper og andre påfunn. De ansatte jobber med å skape trivelige fellesaktiviteter, sier Trine.

Fadderordning for nye styrere

Både Trine og Reidun fungerer som faddere, som sikrer en god start og inkludering av nye ledere. De to er også superbrukere innen flere fagsystemer.

-  Det er helt uproblematisk å ta en telefon til en annen styrer for å få litt støtte og hjelp, sier Reidun. 

Sjef

Når vi spør om en morsom detalj fra barnehagehverdagen, nøler Reidun, mens Trine raskt påpeker at barna i barnehagen kaller henne "Trine-sjef". - Dette er det barna som har kommet på altså, sier hun. 

Grunnen er enkel – ettersom det er tre personer som heter Trine, ble jeg til "Trine-sjef"," ler Trine.