I 2023 markeres 400-årsjubileet for Shakespeares førstefolio verden over. Førstefolioen vil også bli behørig omtalt i foredraget som også går inn på hva Shakespeare visste om jus, astronomi, geografi, medisin, hofflivet og magi. Hvor kan han kan ha fått all denne kunnskapen fra, og er det i det hele tatt forenlig med det dokumentene viser om «mannen fra Stratford?»  Vi er inne i en historisk fase da mye kan endres, også bildet vi har av William Shakespeare.

Geir Uthaug er en norsk forfatter, lyriker, gjendikter og oversetter. Han arbeidet også i flere år som kritiker og anmelder i Aftenposten og NRK. Uthaugs hovedområde som gjendikter er den engelske romantikken.