Pensjonert offiser Erik Helge Eriksson vil fortelle sin versjon av Hamar som garnisonsby, kommando- og maktsenter. Han tar utgangspunkt i historien fra folkevandringstiden og frem til nedleggelsen av Distriktskommando Østlandet.

Eriksson har tjenestegjort i forsvaret fra 1966 til innvilget pensjon fra 2004. Hans tjenestesteder har vært Brigaden i Nord – Norge, faglærer ved HVKs skole i Oslo, Garnisonen i Porsanger, Banak Flystasjon i Lakselv og ved Distriktskommando Østlandet

Arrangementet er gratis, men du trenger å hente ut en billett her.

Innlegget er en del av et åpent medlemsmøte i Hamar historielag.

Velkommen!