I kjølvannet av denne utgivelsen av Juvikfolke, var Duun i en årrekke kandidat til Nobelprisen i litteratur; i 1926 stod det bare på én stemme at han fikk den.

Juvikfolke er blitt karakterisert som en “psykologisk Norgeshistorie”. Romanen viser bevissthetsendringene i en slekt i den omforming det norske samfunnet gjennomgikk fra først på 1800-tallet til tidlig på 1900-tallet. Et sentralt aspekt av dette er utviklingen av de religiøse forestillingene, som igjen rører ved grunnleggende eksistensielle spørsmål rundt liv og grunnverdier, og de er like aktuelle i dag som den gang romanen ble utgitt. 

Einar Vannebo vil ta for seg disse temaene i dette foredraget.  

Einar Vannebo har tatt doktorgraden (2016) på en avhandling om religion og menneskesyn i Duuns diktning. Han har arbeidet mye med Duun-formidling i ulike sammenhenger. Nå er han pensjonist, men har etter mange år i stillinger ved Universitetet i Oslo avsluttet yrkeslivet som sokneprest i Den norske kirke.

Arrangement i samarbeid med Hamar kirkeakademi.