Skråpånatta er en episk roman om et bygdesamfunn og et Norge på vei inn i krig, om slekters gang og angiveri, og en aldrende prest fanget i profetien om sin egen død.

En ny generasjon på Hekne har arvet forfedrenes besettelser, og aner at Heknevevens varsler snart vil fullbyrdes, blant dem varselet om Skråpånatta; dommedagsnatten som etter gammel bygdetro skal bli den kjente verdens siste dag.

Gratis arrangement, men man må hente ut billett. Se her for mer informasjon.