Hvordan kan vi som mor, far og besteforeldre forstå den nyfødte? Og hva betyr det at også spedbarn har rett til medvirkning?

Vårt grunnleggende behov for å kommunisere er til stede helt fra vi blir født. Det er livsnødvendig og helt avgjørende for hvordan spedbarnet utvikler seg at det erfarer at det har en plass i omsorgspersonenes indre.

Hvordan kan vi forstå spedbarnets stemme og kommunisere med de små som ennå ikke har verbalt språk? Hva sier moderne utviklingspsykologi om spedbarnets evne til å inngå i relasjonelle og kommunikative fellesskap? Og hva betyr det at også spedbarn har rett til medvirkning?

Eystein Victor Våpenstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og spesialist i klinisk barnepsykologi. Han har forsket på spe- og småbarns psykiske helse og utvikling, blant annet om hvordan legge til rette for at spedbarn kan medvirke og bli hørt.

Velkommen til Vettug viten i foajeen på Hamar kulturhus, 20. mars klokka 11.30-12. Det er servering i kaféen.

Vettug viten er et månedlig arrangement i lunsjtida der forskere fra Høgskolen i Innlandet serverer ny kunnskap om spennende temaer i et kort format. Hamar bibliotek er arrangør sammen med Høgskolen i Innlandet.

Vinterens og vårens Vettug viten-arrangementer i Hamar, Lillehammer og Elverum.