Flere store vindkraftanlegg er oppført eller er planlagt i vår region. Anleggene er omdiskuterte, og noen frykter negative konsekvenser for dyre- og fugleliv.

  • Hva vet vi faktisk om hva de store vindkraftverkene betyr for dyreliv og natur?
  • Hva er gjort av forskning, og hva er på gang?

Mikkel Kvasnes - privat fotoMikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes har jobbet lenge med forholdet mellom vindkraft, dyreliv og naturverdier. Nå forsker han på skogsfugl ved et vindkraftanlegg på Finnskogen.

Vettug viten denne onsdagen er en del av Forskningsdagene ved Høgskolen i Innlandet.

Om Vettug viten

Vettug viten er for nysgjerrige lunsjspisere og andre som har en ledig halvtime på formiddagen. En onsdag i måneden kl. 11.30 – 12.00 serverer forskere fra Høgskolen i Innlandet ny kunnskap om spennende temaer i Foajeen i Kulturhuset.

Høgskolen i Innlandet er med sine 16.000 studenter og over 1.000 ansatte et kraftsentrum for kunnskap i vår region. Forskerne på HINN publiserer nesten 500 bøker og artikler i året innen en rekke ulike fagfelt, og forskningsaktiviteten øker år for år.

Høgskolen i Innlandet og Hamar bibliotek ønsker å bygge bro mellom forskerne og Hamar-samfunnet, og sammen skaper vi en arena hvor noen av de beste formidlerne møter publikum og forteller om aktuell forskning fra sitt felt.

Lunsj å få kjøpt

Kafeen i Foajéen er åpen og kan friste med bl.a. suppe, rundstykker, kaker og kaffe.

Arrangør: Høgskolen i Innlandet og Hamar bibliotek