Russlands brutale invasjon i Ukraina endevendte verdenspolitikken. Sikkerhets- og utenrikspolitikk tenkes på ny i en mer utrygg verden – både i Norge, i Europa og på tvers av Atlanteren.
Samtidig er det et spørsmål om et USA preget av intern uro kommer til å fortsette å være en stabil partner for oss europeere.

Kan vi satse på amerikanerne som vår viktigste allierte i framtida? Hvordan er forholdet mellom USA og Europa nå – og hvordan vil det bli? Hvordan kan europeerne forholde seg til naboen i øst i framtida? Og hvordan kan Norge navigere i dette farvannet?

Marianne RiddervoldMarianne Riddervold er professor ved Høgskolen i Innlandet, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Senior Fellow ved University of California, Berkeley. Hun er ekspert på europeisk utenriks, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Vettug viten er et månedlig arrangement i foajeen på Hamar kulturhus hver siste onsdag i måneden og på Lillehammer bibliotek og litteraturhus hver siste torsdag i måneden. Her serverer forskere fra Høgskolen i Innlandet ny kunnskap om spennende temaer.

Kafeen i foajéen er åpen og kan friste med bl.a. suppe, rundstykker, kaker og kaffe.

Arrangør: Høgskolen i Innlandet og Hamar bibliotek