3 "visninger" med spill på ulike instrumener, samt visuell kunst og teater i løpet av åpningstiden. Dette skal foregå i ulike rom som brukes av kulturskolen, og slik at publikum kan gå imellom.

På storskjerm i passasjen, vises bilder og videoklipp fra kulturskolens aktiviteter og arrangement.