Oppstart skoleåret 2024/2025. 
Året med musikkteater leder fram til en forestilling på Hamar Teater i mai. 

  • Lærere er teater: Johanne Kippersund 
  • Musikk/Sang: Marthe Werring Holmern. 
  • Øvelser på Hamar Kulturhus tirsdager kl. 17:30-18:50 på Teatersalen.

Kontaktinformasjon

Rektor: Anette Solberg
Telefon: 482 77 087