Med Stig Henrik Hoff og Ida Løken Valkeapää i rollene som Per Hansen og Silje Jansen ønsker Riksteatret å vise hvor ensomt et menneske kan leve, men samtidig hvor avhengige vi er av hverandre. «Per Hansen» er et saftig, humoristisk, dampende erotisk og ærlig stykke. Det handler om voksen kjærlighet, kompliserte livsvalg og om å holde ut dette livet. 
Siri Broch Johansen setter et rått og nakent lys på det mørke landskapet inni og rundt oss på en genuin, sår, men også fornøyelig måte - med et språk vi nok ikke har hørt maken til på en norsk scene.
Du går ikke uberørt fra dette stykket.

På scenen
Stig Henrik Hoff og Ida Løken Valkeapää
Team
Regissør: Hanne Tømta. Scenograf: Hilde Hauan. Kostymedesigner: Nora Furuholmen. Dramaturg: Oda Radoor. Produsent: Wenche Viktorsdatter Paulsen
Av Siri Broch Johansen/ Juho-Sire
Produsert av RiksteatretGávdno go oktage gii ráhkistiv??ii mu?

Per Hansen lea áibbas dábálaš almmái. Son lea náitalan Valborgain, ja son lea Bodila áh??i. Son jo?iha Hertz biilaláigohanfitnodaga báikkálaš girdišiljus. Per Hansenis eai leat suollemasvuo?at, earret dan, mii guoská Silje Jansena. 
Stig Henrik Hoff ja Ida Løken Valkeapää neaktiba Per Hansen ja Silje Jansen bihtás mas Riksteatret ?ájeha aiddo man oktonas olmmoš sáhttá šaddat, ja seammás man ollu mii dárbbašit gu?et guimmiideamet. ?«Per Hansen» lea somás, erohtalaš ja rehálaš bihttá. Dat guoská ollesolbmuid ráhkisvuo?a, moalkás eallingeaidnoválljemiid ja maiddái dán, ahte mo gierdat daid váivves beivviid.
Juho-Sire ?ájeha min siskkildas seavdnjatvuo?aid, ja dan son dahká duohtan, raššin ja maiddái suohtasin – ja de vel dakkár gielain maid eat leat goassege ovdal gullan makkárge lávddis Norggas. 

Dát bihttá guoská ja njuorasmahttá. 

Sted
2301 Hamar
Alle tidspunkter
Dato og tidspunktSted
Tirsdag 03. desember 19:00 - 21:00Kirsten Flagstad sal