Hjemmesykepleie, bruker, pårørende eller nabo ringer produksjonskjøkk og gir beskjed dersom du har behov for å endre eller pause matleveringen.

Tlf kjøkken: 625 63 853