De lokale faglagene av Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaga har i samarbeid med Hedmarken landbrukskontor og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet etablert Bondens nettverk for kommunene Hamar, Løten og Stange.

- Det er viktig at dette forankres i faglagene. Det ligger noen hundre dugnadstimer bak før dette nå er etablert, sier landbrukssjef Jørn-Roar Follum.

Han undertstreker at nettverket er etablert av yrkeskollegaer som ønsker å hjelpe og være gode medmennesker.

Tryggere hverdag

Bønder opplever de samme utfordringer som folk flest, men har ofte en arbeidssituasjon hvor man er alene. Gjennom Bondens nettverk kan man få tak i noen å snakke med og som kjenner landbruket.

Bondens nettverk ønsker å forbygge psykisk uhelse og bidra med et sikkerhetsnett om en spesielt vanskelig situasjon oppstår. Bondens nettverk kan kontaktes av bonden sjøl eller andre som er bekymret for en bondes situasjon.

- Vi ønsker å bistå med råd, støtte og hjelp hvis noen føler de trenger det, sier Follum.

Store endringerBondens nettverk

- Blir det for mye, mister en oversikten. Det er her vi kommer inn, sier Ellen Fjestad i Stange

Det er nettopp dette Bondens nettverk skal hjelpe med; å få oversikt, og å legge en plan for å få normalisert situasjonen.

Ellen Fjæstad i Stange Bondelag sier det er viktig at terskelen ikke blir for høy.

- Er man i tvil, ring så får en diskutert det sammen. Det er lettere å løse problemer hvis en ringer tidlig. Er det alvorlig kan vi hjelpe til med å ta det videre. Dårlig økonomi er ofte starten på andre problemer, sier Fjestad.

Knyttet til seg flere

Bondens nettverk på Hedmarken er forankret hos Hedmarken landbrukskontor. Bondens nettverk er ingen selvstendig organisasjon, men et samarbeid mellom landbrukskontoret og faglagene i kommunene.

Nettverket har også knyttet til seg representanter for beitelaga, veterinærvakta, Mattilsynet, dyrevernsnemnda, Nortura, Tine, avløserlag, bank og regnskapskontor.
Bondens nettverk håndterer alle henvendelser konfidensielt. Etter et skriftlig samtykke med den som tar kontakt, kan det også etablere direktekontakt med noen i nettverket eller andre som kan bistå.

Ifølge landbrukssjef Jørn- Roar Follum skal telefonen betjenes på skift, med personer som har taushetsplikt. 

- Vi tenker egentlig 24-7, men er ikke sikkert vi får det til på alle røde dager. Men da ringer vi opp igjen, sier han.

I disse dager sendes det ut en plakat med opplysning om kontakttelefonnummeret 457 00 010 og en QR-kode for mer informasjon om tilbudet. Plakaten sendes alle aktive bønder i de tre kommunene, samt andre aktuelle aktører. Tilsammen er det sendt ut til 500 personer.

Prosjektet som har etablert Bondens nettverk for Hamar, Løten og Stange har mottatt finansiell støtte fra Innlandet fylkeskommune gjennom regionale tilretteleggingsmidler.