Forskrift om fartsgrenser på Mjøsa

Fra forskriften om selve fartsgrensen: 

Fartøy skal ikke gå med høyere fart enn 5 knop innenfor en avstand av 100 meter fra land, båthavner, brygger og/eller andre faste eller flytende installasjoner, herunder oppmerkede anleggsområder.
 

Beredskapsfartøy i utrykning og/eller øvelse er unntatt fra fartsgrensen. Det samme gjelder nyttefartøy i rute- eller chartertrafikk.