- Vi har konsentrert oppmerksomheten rundt anlegg og bygg der tiltakene vil ha en stor effekt,  sier konstituert kommunalsjef for By, miljø og arbeid, Lars Rostad.

Lavere temperatur

Kommunen har mange ulike tjenestebygg med en blanding av fjernvarme og elektrisk oppvarming. Temperaturen skal reduseres der det er forsvarlig. Dette vil være temperaturen:

 • Skoler: 19 grader
 • Barnehager: 20 grader
 • Institusjoner: 23 grader
 • Administrativ del av institusjoner: 19 grader 
 • Administrative bygg: 19 grader 
 • Idrettsbygg/gymsaler: 17 grader

Strømstyring

- I tillegg mener vi at det kan være en del å spare på en mer aktiv strømstyring, sier Lars Rostad.

Kommunen har gjort et arbeid for å kartlegge og optimalisere strømstyringen, slik at også det reduserer bruk av energi i de kommunale byggene. Tiltakene er disse:

 • Et nytt energi-oppfølgingssystem skal komme på plass i flere bygg i løpet av november/desember. Med dette vil man bedre kunne regulere energiforbruket ut fra døgnvariasjon og daglig ute-temperatur. 
 • Ventilasjon skal styres ut fra bruk av rommene, og aktiv bruk av et overvåkingssystem som heter Air Things, skal sikre at inneklimaet vil være i tråd med regelverket.  
 • Mindre bruk av lys generelt. Bevegelsessensor skal monteres flere steder der det ikke finnes i dag.

Nye investeringer

 • 50 kommunale utleie-enheter skal få luft-til-luft varmepumper.
 • Strømstyring på varmtvannsberedere skal installeres i kommunale utleie-enheter. 

En del av overskuddet fra fjorårets Eidsvia-utbytte skal gå til å finansiere disse energitiltakene.

Annet

 • Gatelysene tennes og slukkes automatisk ut fra lysforholdene og årstiden.
 • Andre energibesparende tiltak skal utredes.