Det kan være fristende å begynne å rydde der man kan og ser det er nødvendig, men vi ønsker fortsatt ikke at noen oppholder seg i de flomutsatte områdene. Det er vanskelig å vite hva som ligger under vannet der flommen har vært, og vi ber derfor alle vente til vannstanden er lav nok, slik at vi kan samle kreftene rundt en felles oppryddingsdugnad.

Felles ryddedugnad

Foreløpig er det usikkert når vannstanden i Mjøsa er lav nok til å begynne oppryddingen, men kommunen kommer til å invitere til ryddedugnad, og alle som vil skal få hjelpe til. Dato for oppryddingsaksjonen er vanskelig å sette når prognosene er usikre, men vi kommer til å gi god informasjon om hva som skal skje så snart det er mulig å planlegge.

Vi takker både for engasjement og tålmodighet så lenge!