Hamar kommune har tatt flere prøveboringer av isen og kjørt opp ei løype der isen har en tykkelse på 20 cm.  Vi presiserer likevel at alle som benytter seg av isen, har ansvar for egen sikkerhet. Vi oppfordrer dere, som vil ut på isen, til å benytte oppkjørte løyper. (Tykkelsen her ble sist sjekket 6. februar.)

Oppdatering 23.02.:  Vi fjerner bålpanner og benker, siden det nå er en del smeltevann på isen. Dette for å hindre at det fryser fast om det kommer en ny runde med kuldegrader. Isen er noe redusert, men der vi har målt ligger den på mellom 20 og 25 cm. Vi ber alle uansett om å vise varsomhet, og minner om at alle går ut på eget ansvar.

Generelle råd om ferdsel på is

Det er viktig å vise varsomhet når du ferdes på isen. Vi deler disse rådene fra Innlandet politidistrikt:

Vinterens kulde har islagt de fleste vann, men for eksempel på Mjøsa er det ennå mange råk. Disse råkene kan være «lukket» med kun tynn/skjør is, og er utrygge. Mildværet har også gitt mye overvann.

  • Ta med ispigger! Ispigger er absolutt nødvendig for at du skal kunne klare å komme deg opp på isen igjen om du skulle gå igjennom.
  • Ta med øks, isstav eller noe annet du kan bruke til å sjekke tykkelsen på isen med. 10 centimeters tykkelse er regnet for å være trygg is.
  • Luftbobler og sprekker i isen kan også indikere tykkelse på isen, og brukes som tegn på trygg/utrygg is.
  • Sjekk isen jevnlig, for tykkelsen kan endre seg på få meter.