Hva skal skje?

Jubileet skal være for alle, men ha ekstra fokus på barn og unge, og skal knyttes opp mot Hamars kulturhistorie med fokus på de siste 25 år. Jubileet skal bære preg av at Hamar er både by og land, og det unike for Hamar skal synliggjøres. Målet er også at jubileet skal gi kunnskap om vår felles kulturarv og evne til å omgås andre kulturer.

Vi håper det vil bli aktiviteter i hele kommunen gjennom alle årstider! 

Slik skal vi jobbe

Vi jobber for å skape et jubileum hvor alle innbyggere får mulighet til å delta med glede og kreativitet. Vi skal samarbeide med lag og foreninger, næringslivet og innbyggere for å gjøre året spesielt for hele kommunen. Jubileet skal bli et felles løft for Hamarsamfunnet. Vi håper mange vil bli motivert til å delta og komme med innspill til hvordan vi skal skape en flott feiring gjennom jubileumsåret.

Ekstra tilskuddspott til de som vil bidra

Den felles økonomiske innsatsen vil bli summen av kommunale bevilgninger, eventuelle sponsorer og frivillige innsats. Vi håper alle vil gå sammen slik at summen av arrangementer og markeringer blir mye større enn hva kommunens bevilgning gir bidrag til.

Vi har en søkbar jubileumspott (ekstraordinære tilskuddsmidler) til frivillige og andre i kulturlivet i Hamar. Dette er ment til arrangementer og andre tiltak som har spesiell fokus på Hamar som by. Søknadsfristen er 1. juli 2023.

Søk om tilskudd

Organisering

En foreløpig styringsgruppe er satt sammen for å finne retning og ramme for jubileumsåret. Jubileet organiseres videre som ressursgruppe. Formannskapet vedtok 15. mars 2023 rammene for feiringen. Endelig ressursgruppe vil bli satt sammen av styringsgruppa innen kort tid.  Gruppa skal ledes av politisk valgt representant Helge H. Karset.  Kultur og frivillighet v/prosjektansvarlig Randi Kongsli skal ha det daglige ansvaret for planlegging og gjennomføring. Ressursgruppa rapporter til formannskapet.  

Har du innspill?

Ta kontakt med prosjektansvarlig Randi Kongsli.