Hamar kommune tilbyr 12 timer gratis oppholdstid etter skoletid, fordelt på alle ukedager. Oppholdstiden vil variere noe fra skole til skole, men det betyr fra skoleslutt til ca kl 15.30 hver dag. Mer informasjon om tilbudet kommer fra skolen din. 

Oppholdstid i skolens ferier vil være begrenset. Se tabell under (kommer snart). 

Hva hvis jeg har behov for større plass?

Hvis du har behov for at barnet er på SFO mer enn 12 timer oppholdstid som er gratis, må du vurdere hvor mange dager du har behov for plass. Se tabell under.  

Oversikt SFO 4. trinn
OppholdMatpengerPris
100% plass148916016495 dager før og etter skoletid
80% plass104016012004 dager før og etter skoletid
60% plass4471606073 dager før og etter skoletid
50% plass1601602/3 dager før og etter skoletid
40% plass80802 dager før og etter skoletid
Gratis oppholdstid1601605 dager etter skoletid til ca 15:30