Foreløpig er brua under produksjon, men i mars kommer elementene til byggeplassen på lastebiler. Her skal brua sveises sammen under telt, så deler av byggeplassen vil bli dekket til i perioden frem til juni. Da skal de tre delene heies på plass, og det største løftet er på hele 260 tonn. Det finnes faktisk ikke en stor nok kran i Norge til dette løftet, så selve krana blir også levert til heising av brua. 

Arbeidene går som planlagt i vinter

Bjarne Palm i Norconsult er prosjektleder for Hamar kommune og Espern bru, og viser frem hva som har skjedd på byggeplassen i vinter:

- Vinteren har hovedsakelig blitt brukt til arbeidene med vann- og avløpsnettet i Stangevegen, forteller Palm. - Her skifter vi ut flere kummer med tilhørende rørledninger. Arbeidene er omfattende og tidkrevende, men nå nærmer vi oss Nedre Briskebyveg og avslutningen av anlegget. 

Han forteller videre at Brugata skal stenges ved krysset Østregate/Brugata den 13. februar slik at det nye vann- og avløpsanlegget blir ferdig etablert.

Stangevegen fortsatt stengt

HAB Constructions er entreprenør for Hamar kommune, og de jobber også med støttemurer på byggeplassen:

- Samtidig med vann- og avløpsanlegget jobbes det med å støpe forstøtningsmurer for å ta opp den nye høyden på Stangevegen, forklarer Bjarne Palm. - Vi har også begynt med forskaling til brulandkarene (overgangen mellom brua og selve vegen), og det er som dere kan se store konstruksjoner som skal til.

Selv om brua kommer på plass i juni, tar det litt tid før Stangevegen er klar for trafikk igjen. Men i løpet av juli skal Stangevegen også åpne. Det skjer altså mye spennende frem mot sommeren! Hvis du vil følge med underveis, kan du se illustrasjoner, bilder og milepæler i fortellingskartet vårt:

Espern bru - fortellingskart

En helt ny bydel

Innen utgangen av 2023 åpner Espern bru og gir tilgang til en helt ny bydel. Flere prosjekter er allerede under utvikling langs strandsonen. Det betyr at mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.

Vi har laget et fortellingskart over alle prosjektene i strandsonen, der du kan utforske de ulike områdene og følge med på hva som skjer underveis: 

Hamar strandsone - fortellingskart