De mørke gatelysene i høst skyldes flere forhold. Noen av feilene er følgeskader av ekstremværet i august/september. I tillegg jobbes det mye med gravearbeider i gatene i Hamar, som krever at strømmen kuttes i anleggsområdene. Dette fører til at lange "sløyfer" med lys mister strømtilførselen, og flere gater blir mørke.  

Godt i gang med feilretting 

Tidligere i høst gikk vi gjennom hele det kommunale gatelysnettverket i Hamar sammen med leverandøren vår. Gjennomkjøringen ga oss full oversikt over feil og mangler. Siden november har entreprenøren hatt to biler ute for å utbedre feil som er funnet eller meldt inn av publikum. Så langt har vi utbedret 130 mørke armatur, 9 mørke områder og 5 feil merket annen skade og trafikkskade.  

Noen feil kan ikke løses med en gang, for eksempel mørke armatur som skyldes jordfeil, eller ledningsbrudd som oppstår midt i en gate. I områder som ikke har vært flomutsatt skyldes en del feil jordfeil eller andre kabelfeil. Slike feil krever gravearbeider, og vil derfor bli koordinert og utbedret sammen med andre graveprosjekter i de aktuelle områdene. 

Meld inn feil på gatelys 

I gatelyskartet vårt kan du se alle de kommunale gatelysene i Hamar, og melde inn feil direkte i løsningen. Hvis vi allerede har oppdaget, eller innbyggere har meldt inn feil på et gatelys, vil du se feilen i kartet. I kartet finner du også status på feil som er meldt inn, både på enkeltlys og mørke områder.  

Gå til gatelyskartet

Når tennes og slukkes lysene? 

Gatelysene i de kommunale gatene i Hamar styres digitalt. De tennes automatisk hver kveld rundt solnedgang. Tiden justeres i løpet av året siden for eksempel snø og naturlig lys også spiller inn.  

Husk refleks 

Vi oppfordrer alle til å være forsiktige når de kjører bil i mørklagte gater, og at du uansett alltid bruker refleks når du er ute i den mørke årstiden slik at du blir synlig i trafikken. Dette gjelder også når gatelysene er tent, siden det ikke er lett å se gående i mørke klær.  

Trygg trafikk anbefaler at du bruker refleks som beveger seg når du går, og at du bruker to reflekser slik at du er synlig fra flere kanter. 
 
Les flere gode råd om refleks fra Trygg trafikk her.