Nye bydeler vokser frem 

I årene fremover kommer det til å skje mye i strandsonen i Hamar - fra Skibladnerbrygga til Espern. Bydelen får ny bru som forbinder byen med Mjøsa, nye byrom og parkområder, nye bygninger med boliger, arbeidsplasser og aktiviteter - og fornyet stasjonsområde med dobbeltspor mot Oslo. Samtidig skal vi ta vare på kontakten med Mjøsa, og det historiske kulturmiljøet ved det gamle jernbane- og industriområdet. Grå parkeringsarealer på Åttemetersplanet og utallige sidespor til jernbanen skal bort. 

Hvem har ansvar for hva?  

Utviklingen består av mange ulike prosjekter, i ulike faser, med ulike eiere. Noen prosjekter er det kommunen selv som har hovedansvar for, mens noen delområder utvikles av private grunneiere eller Bane NOR. Fordi det er viktig både for innbyggere, politikere og andre interessenter å forstå planene for å vite hva de kan mene noe om, har vi laget et fortellingskart over alle prosjektene i strandsonen. Her kan du se deg rundt og følge med på de ulike prosjektene, se illustrasjoner og 3D-modeller av planene og få vite når du kan medvirke.  

Utforsk fortellingskart

Husk å si din mening når planene er på høring! 

Mye skal avklares gjennom reguleringsplanprosesser, med høringer og politisk behandling. Du kan alltid si din mening om planene før politikerne tar endelig stilling til byggehøyder og løsninger! 

Akkurat nå kan du mene noe om utviklingen av Godsområdet, som er området mellom Espern bru og Tjuvholmen. Reguleringsplanen er på høring til 21. Januar med 3 ulike planforslag. 12. januar presentere Hamar kommune og Bane NOR planforslagene i Bylab, og det er mulig å stille spørsmål.  

Les mer om reguleringsplanen og det åpne møtet her. 

Slik bruker du fortellingskartet 

På forsiden av fortellingskartet finner du et kart over strandsonen og de ulike prosjektene. Klikk på ett av punktene for å se hvem som eier prosjektet og hvor det er i prosessen. Velg “Her kan du lese mer” for å få opp fortellingskartet for det prosjektet du vil vite mer om. Her finner du mer informasjon, illustrasjoner og tidslinje for prosjektet. I menyen øverst på siden finner du også “3D-scene” der du kan se 3d-modeller av aktuelle prosjekter. 

Utforsk fortellingskart

Disse prosjektene kan du følge med på i fortellingskartet akkurat nå: