Hekkesesongen for måkene er fra april-juni. De urbane måkene har lært seg at det er best å hekke i byene, hvor de enkelt finner mat og unngår rovdyr. Alle de fire urbane måkeartene; hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlistet. Måkene vender ofte tilbake til samme hekkeplass over flere år. Hvis du pleier å oppleve problemer og ønsker å gjøre tiltak, må du derfor gjøre det nå. Det er viktig at måkene får mulighet til å hekke i fred når de har begynt å bygge reir.

Utfordringer og tiltak

Når voksne fugler forsøker å beskytte eggene og ungene sine, oppleves de av mange som plagsomme og aggressive. Dette er ofte et problem fra det tidspunktet fuglene etablerer hekkeplasser i april og fram til ungene er flyvedyktige i juni-juli. Det kan være særlig mye lyd i den siste perioden, i forbindelse med at ungene har forlatt reiret og er i ferd med å bli flyvedyktige. 
 
Det er viktig å ikke gi måkene mat, verken direkte eller ved å kaste matrester som de kan få tilgang til. 

Gjør tiltak før måkene bygger reir

Før måkene bygger reir kan du forebygge ved å:

  • Legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede sted 
  • Sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
  • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
  • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Hvis du opplever problemer med måker

  • Å fjerne reir og egg er strengt forbudt. Dette regnes som skadefelling og krever tillatelse.
  • Å forstyrre måkene gjøre problemet verre.
  • Stupende måker er ikke farlige.

Kilde: miljødirektoratet.no

Hvis du har problemer med et dyr, må du aller først gjøre forebyggende tiltak. Hvis tiltakene ikke virker, kan du lese mer i veielederen på Miljødirektoratet sin side.

Gå til Miljødirektoratet