Kommunebarometeret er en årlig kåring fra Kommunal rapport og som sier noe om hvor de ulike kommunene står i forhold til hverandre med tanke på tjenester, økonomi, saksbehandling, miljø og ressurser og kostnadsnivå.

Mye å glede seg over

- Å komme på topplisten blant 365 kommuner er jo selvsagt i seg selv et godt signal, sier konstituert kommunedirektør, Kjetil Wold Henriksen, og legger til at dette er et resultat av godt arbeid på alle områder i en krevende periode.

I tillegg til å være på topplisten, hevder vi oss svært godt på skoleområdet. Her ligger vi på en 3. plass, kun slått av Lier og Nesbyen – i det som i seg selv er ørsmå marginer.

For Pleie og omsorg har Hamar rykket opp hele 80 plasser og er nå på 99. plass i landet. Både Grunnskole og Pleie og omsorg er sektorer som er vektet høyt i kommunebarometeret (20 % vekt for hver av dem). Sektorene Helse og Sosialtjeneste er kraftig forbedret fra forrige år, med henholdsvis 52 og 86 plasser opp.

Hamar kommune kommer også godt ut av det når det gjelder økonomi; vi ligger på 53. plass – opp 4 plasser fra i fjor.

Kommunebarometeret, Hamar kommune. Kilde: Kommunebarometeret, Kommunal rapport

Gratulasjon til Stange

- De observante ser at Stange ligger på plassen over oss på totalen, så det at begge kommuner ligger på topp må vi glede oss over sammen, sier Kjetil og sender gratulasjoner over Stangebrua.

Slik regnes resultatene ut

For å komme frem til resultatene, kjører Kommunal Rapport 300.000 utregninger. Nøkkeltallene danner utgangspunkt for rangeringer og karakterer innenfor hvert delområde. Slik beskriver de utregningene selv:

Når poengsummer og karakterer er regnet ut, vektes hver karakter etter hvor viktige Kommunal Rapport mener nøkkeltallet er i det store bildet. De vektede karakterene summeres til en total poengsum som omfatter alle nøkkeltallene for den enkelte kommunen. Poengsummene rangeres både etter enkeltsektorer og for alle sektorene samlet. Poengene i totalrangeringenblir i tillegg justert i henhold til Kommunal- og distriktsdepartementets beregning av korrigerteinntekter.