Ved inngangen av året var vi 32382 innbyggere i Hamar, etter første kvartal teller vi 32435 innbyggere i kommunen vår. Det tilsvarer en folkevekst på 0,16 %, som er litt høyere enn første kvartal i fjor.

Netto innenlands innflytting

Mens 413 flyttet inn i Hamar, har 385 flyttet ut. Det gir en netto innenlands innflytting på 28 personer. Samtidig har vi så langt i år et fødselsunderskudd i Hamar på 42.

Tallene viser også at høy innvandring til fylket gir en befolkningsvekst i Innlandet. I Hamar har vi en netto innvandring på 67 personer i første kvartal. Totalt gir det Hamar en folkevekst på 53 personer i første kvartal, som tilsvarer 0,16 prosent.

Velkommen til Hamar

Vi gleder oss over at vi har fått mange nye innbyggere, og ønsker alle nye Hamarsinger velkommen oss!