Det gjenstår å bygge om den nordligste delen av gaten, og Knut Alvsons gate vil derfor bli stengt for gjennomkjøring fra 2. mai og frem til sommeren.

Ombyggingen i Knut Alvsons gate innebærer å:

  • Utvide fortauene på begge sider av vegen. Denne utvidelsen gjør at kjørebanene for kjøretøy blir smalere.
  • Bygge et opphøyd gangfelt i begge ender av Knut Alvsons gate.
  • Gjøre om krysset mellom Kornsilovegen og Knut Alvsons gate.

Det blir mulig å komme til eiendommene via Vognvegen. I Kornsilovegen skal det skiftes ut en vannverkskum så fra 2. mai og i noen uker vil det bli redusert fremkommelighet også i Kornsilovegen. Her blir trafikken lysregulert, og trafikantene må beregne noe lenger tid på å trafikkere dette området.

Veien stengt ved Knut Alvsons gate