Løftet var planlagt til lørdag 14. oktober ved daggry, og det vil ta omtrent en time å gjennomføre. Etter å ha fulgt med tett på værprognosene hele uken, vil ikke prosjektet ta sjansen på å gjennomføre løftet, siden grensen for å kunne løfte går på sju meter vind i sekundet. Med mer vind i kastene kan bruelementet blåse ut av kurs, og vi løfter nærme andre bygg og tekniske installasjoner.

- Vi jobber nå for å finne en ny dato for løftet i samarbeid med Bane NOR, sier Krister Skjærbekk, prosjektleder i Hamar kommune. - Slik det ligger an nå, vil ikke utsettelse av det første løftet utsette resten av prosjektet. De resterende bruelementene skal fortsatt etter planen heises inn i løpet av første kvartal 2024.

Sveises sammen under tak

- Stålleveransene har kommet fortløpende til byggeplassen gjennom høsten, forteller prosjektleder i Hamar kommune, Krister Skjærbekk. - 14 av 20 stålleveranser er nå på plass, og den siste leveransen er ventet i november.

På Espern-siden av jernbanen er det montert opp et telt hvor delene blir sveiset sammen til bruelementer:

– Stålet blir sveiset sammen her på byggeplassen, viser Skjærbekk. - Dette er et tidkrevende arbeid: Den første seksjonen består av bruplate og rekkverk, er totalt 50 meter lang og veier 244 tonn.

Stangevegen stenges ikke

Det første bruelementet skal løftes inn fra Espern-siden, og trafikken i Stangevegen påvirkes ikke av dette. Stangevegen åpnet i sommer etter en omfattende renovering. Infrastrukturen under veien, inkludert vann- og avløpsnettet, er helt fornyet, og selve vegbanen er noe forhøyet for å møte brua. Veien har fått ny asfalt, bedre kjørekomfort, og helt nytt gang- og sykkelfelt som er adskilt fra vegbanen med beplantning.

– Her er alt gjort klart for å koble brua inn på den nye veien, sier Skjærbekk.  

Porten til en helt ny bydel

Når Espern bru åpner vil den gi tilgang til en helt ny bydel. Flere prosjekter er allerede under utvikling langs strandsonen. Det betyr at mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.

Historien om Espern bru kan du følge i fortellingskartet vårt. Her finner du oppdatert tidslinje, 3D-visning av brua, nyheter og bildegalleri fra byggeprosessen.

Fortellingskart Espern bru 

Vi har også laget et fortellingskart over alle prosjektene i strandsonen, der du kan utforske de ulike områdene og følge med på hva som skjer underveis.

Fortellingskart Hamar strandsone