Ordfører Einar Busterud ønsket velkommen med å beskrive et Hamar som er i vekst, og ikke bare byen eller kommunen Hamar, men hele næringsregionen:  

- Heisekraner er alltid et godt tegn, og de viser at det skjer mye i Hamar om dagen! Det nye kontorbygget til Eidsiva er et eksempel på bygg som gjør tilpasninger til et nytt arbeidsliv, med andre typer bygninger og kontorfasiliteter.  

Ordføreren trakk også frem prosjektene Innlandet Science Park og Heggvin næringspark som spennende og innovative prosjekter for fremtidens næringsliv. Espern bru skal dessuten åpne en helt ny bydel ned mot Mjøsa, og legge til rette for både nytt næringsliv og flere spennende boligprosjekter. Busterud la også vekt på kommunens tjenester som viktige attraksjonsfaktorer for tilflyttere:  

- I tillegg til å ha et attraktivt næringsliv, leverer kommunen gode tjenester og kan vise til gode resultater både i Kommunebarometeret og NHO sitt kommune-NM, blant annet innen grunnskole. Dette gjør oss attraktive for tilflytning, også for barnefamilier.  

Nye løsninger for fremtidens arbeidsliv 

Besøket fra NHO og Stortinget fikk videre høre fra noen aktører i næringslivet, med ulike innfallsvinkler til fremtidens arbeidsliv. I et arbeidsmarked i endring, med større konkurranse om kompetanse, og med en mye større andel eldre i befolkningen, blir det viktig å utnytte kompetansen til de som ønsker å være i arbeid. Det er ideen bak den sosiale entreprenøren «Gammel Nok», som jobber med å få flere seniorer i arbeid. Tom Zachariassen fortalte om hvordan de jobber med å leie ut seniorressurser til ulike sektorer i arbeidslivet, slik at de på en fleksibel og tilpasset måte får mulighet til å bidra med sin kompetanse.  

Lars Ingar Øien i IT-konsulentselskapet TRETOEN hadde fokus på de yngre kreftene i arbeidslivet. Han fortalte om hvordan de jobber målrettet med å få nyutdannede teknologer til å få øynene opp for arbeidsmarkedet i Hamar, ved å ansette studenter i sommerjobber med oppstart allerede nå.  

Deltakerne fikk også høre om utviklingsplanene for Heggvin næringspark av styreleder Torstein Sole Gärtner, som legger til rette for et stort antall nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. 

Kompetanse og attraksjonskraft 

Representantene fra NHO og Stortinget fikk oppleve det innholdsrike næringslivet på nært hold da de dro videre ut på bedriftsbesøk til ulike bedrifter i Hamar; Hamar Media, Arribatec, Fabelaktiv, Matkvartalet og Boligpartner. 

Regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, takket for en inspirerende dag: 

- Her har vi møtt bedrifter som bidrar med verdiskapning og løft for hele regionen! Tilgang på kompetanse er en fellesnevner på behovet hos bedriftene - og svaret fra mange handla om attraksjonskraft: Betydningen av flere jobber å velge mellom, god infrastruktur, barnehager, uteliv, skiløyper og fart i kommunal saksbehandlingstid