Kommunal Rapport skriver: «Kommunen er helt i toppen på årets totaltabell. Hamar havner på en 12. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 5. plass.»

Ordføreren strålende fornøyd
- Vi har holdt oss i toppen de senere årene, og i år er jeg særdeles fornøyd med at vi har klart å beholde plasseringen, sier ordfører Einar Busterud.

12. februar i 2022 ble de siste koronarestriksjonene i Norge opphevet. 24. februar gikk Russland til en fullskala invasjon av Ukraina. 12 dager var altså det vi fikk oppleve av "normale tilstander" i året som vi har lagt bak oss. 

For kommunene og innbyggerne har virkningene av krigen vært langt mer økonomisk merkbare enn hva vi opplevde under pandemien.

For kommuneøkonomien ble dermed 2022 et betydelig dårligere år enn 2021. Det synes tydelig på regnskapsresultatet, som ble nesten 140 millioner lavere enn foregående år. Med nød og neppe greide Hamar et plussresultat. Heldigvis gikk samfunnsutviklingen bedre enn økonomien.

Alt i alt ble det derfor et økonomisk bustete, men utviklingsmessig bra år for kommunen. Å holde stram styring og evne til å prioritere vil derfor være helt nødvendig i tiden som ligger foran oss.

Med dette bakteppet, betyr det at årets plassering gir desto større grunn til å være stolte over det vi leverer i Hamar totalt sett. Jeg retter en stor takk til alle ansatte, legger han til.

En god 4. plass for skole

Grunnskolen i Hamar er god og Hamar kommune kommer på 4. plass. Sektoren er av de som veier tyngst i Kommunebarometeret, med 20 % vekting. Som toppnoteringen forteller, er naturlig nok de aller fleste nøkkeltallene innen sektoren gode, med toppscore på blant annet nøkkeltall for lærernes kompetanse. Av de 19 nøkkeltallene i sektoren, er det kun nøkkeltallet for fysisk aktivitet på 5.-7. trinn som har et klart forbedringspotensial. 

Det er flere områder å trekke frem med svært positiv utvikling. Barnevern opp 56 plasser til 67. plass, Helse opp 122 (!) plasser til en 56. plass, Kultur opp 56 plasser til en 32. plass og Barnehage opp 22 plasser til en 62. plass. Pleie og omsorg ligger også i år inne blant den beste tredjedelen av norske kommuner på en 112. plass. Sektoren Pleie og omsorg er, i likhet med Grunnskole, toneangivende i Kommunebarometeret med en vekting på 20 %. 

Også rom for forbedringer

Hamar kommune gis grønt lys på åtte av de 12 sektorene, mens to får gult og to rødt. De røde sektorene er Sosialtjenesten og Saksbehandling. Dette går blant annet på antall saker i behandling over langt tid, og saksbehandlingstid i seg selv.

Ny kommunedirektør gir ansatte ros
Kommunedirektør Osmund Kaldheim sier han også er svært fornøyd med plasseringen, og sender en stor takk og honnør til alle dyktige ansatte som hver eneste dag jobber for å sikre innbyggerne gode tjenester og tilbud.

Plasseringen vi har fått, er en totalscore. Det betyr at det jobbes godt på alle områder, og det resultatet kommer ikke av seg selv. Det er en direkte konsekvens av god innsats over tid, legger han til.

Slik gikk det med nabokommunene: 

Stange, 21. plass
Løten, 51. plass
Ringsaker, 46. plass
Gjøvik, 63. plass
Elverum, 73. plass
Lillehammer, 34. plass
 

Kilde: Kommunal rapports nettsider