Politikerhets er direkte skadelig for demokratiet vårt. Det kan skremme folk fra å melde seg inn i politiske partier og å stille til valg.

Det er viktig at vi klarer å ha en respektfull tone i den offentlige debatten. Det å være uenig i sak, er en viktig demokratisk rettighet og en selvsagt del av den politiske debatten. Det bør også være selvsagt at om vi er uenige i sak, skal vi samtidig ha respekt for hverandre, som personer, uten å måtte gå til personangrep og karakteristikker.

Det skal oppleves trygt å være folkevalgt i Hamar, og vi tilstreber en debattform der vi har respekt for hverandre, uansett politisk tilhørighet. 

Folk som setter fram trusler, er i politiets søkelys. Vi oppfordrer derfor til åpenhet om trusselmeldinger og at slike saker politianmeldes.