Hamar fyller 175 år. Mye har skjedd i løpet av 175 år, og alt henger sammen med alt. Podkastepisodene publiseres i bulk på alle kanaler. Spotify, Apple, Google, Acast. De heter "Byen vår".

- Vi som har laget podkastene er først og fremst ute etter at kunnskap og forståelse om byen vår blir formidlet til innbyggere, gjester og turister, sier Lage Thune Myrberget.  

Gjennom podkastene får vi høre tanker, erfaringer og fortellinger fra de som kjenner historien, jobber i feltet, skaper byen og som gjennom sin bakgrunn er engasjert i fremtida for "Byen vår."

Episodene er lette å nå via kjente strømmetjenester, og oppfordringen er enkel:
Lytt. Lær. Forstå.

En by med ulike historier

Podkastene er laget ut fra ulike temaer, og med ulike gjester: 

1. Adminstrasjonsbyen 
Her diskuteres temaene: Hva er administrasjon? Lover og regler, styrearbeid og fremtidens administrasjon.

Gjestene er ordfører Vigdis stensby, kommunedirektør Osmund Kaldheim, tidligere lagmann Torolv Groseth, lagdommer Ørnulf Røhnebæk, styrearbeider Tor Rullestad, daglige leder frivilligsentralen Anne Thingstad Bjørnstad, professor Atle Hauge og digitale sjef Kildegruppen Håvard Røste.

2. Skolebyen
Her diskuteres temas som pedagogikk, didaktikk, arkitektur, bøker og hjelpemidler, samt fremtidens skole.

Gjestene er Prof. Thomas Nordahl, arkitekt Amund Eggum Wangen, digital pedagog Ingeborg Amundrud, Phd. Stian Haaklev og rektor Målfrid Haugjordet Hagen.

3. Artistbyen
Her diskuteres temas som karriere, skaperprosesser, sceneskrekk, media, avslapping og forholdet til oppveksten i Hamar by.

Gjestene er Silje Nergaard, Ole Edvard Antonsen, Frida Ånnevik
og Terje Nordgarden.

4. Trosbyen 
Her diskuteres temas som tro, kirkens rolle for kunsten og kulturen, mangfold i Hamar by og Pilegrimenes rolle.

Gjestene er Biskop Ole Kristian Bonden, daglig leder for pilegrimssenteret Tone Stræte,
seniorrådgiver nasjonalt pilegrimssenter Guro Vistad og kulturpersonlighet Terje Moshaug.
Kantor Trond Våge og organist Roger Andreassen. Emiritus Inger Mokkelbost Haug og
rektor/politiker Geir Byberg.

5. Janitsjarbyen
Her snakkes det om Janitsjarfestivalen som ble arrangert fra 1969 - 1999, musikkarkivet med 5000 notesett og Janitsjarskolen, som nå er en del av kulturskolen.

Gjestene er sentale aktører innen musikklivet i Hamar: Inge Tilleraas, Jørn Kolsrud, Tom Larson, Anne Schultz Bolstad, Henning Børresen, Kjellaug Norr, Jan Kola, Bengt Furnes og Heidi Østby.

6. Kunstnerbyen
Kan kunstfaget bidra til bedre mennesker? Kan kunstmetodikk utvikle bedre pedagoger? Hva kan samfunnet lære av kunstmøter?

Gjestene er: Høyskolelektor i drama ved høyskolen i Innlandet, Linn-Therese  Bern og førsteamanuensis kunst og håndverk, Anne-Brit Soma Reienes.

7. Finansbyen
Her dykker vi inn i Hamar bys historie sett fra finansbransjens ståsted. Hamar er kanskje hele Norges finansby? Sparebanker har vært stabile aktører i regionen vår siden 1845, og Sparebankstiftelsen deler jevnlig ut overskudd til veldedige formål. Og en rekke nordmenn får en telefon fra Hamar; fra Norsk Tipping.

Gjester: Snorre Sveløkken, leder Sparebank1 Østlandet, forfatter og journalist Øystein Krogsrud, daglig leder av Sparebankstiftelsen Tore-Arnstein Dobloug og leder for samfunn og gaver Kristin Vitsø Bjørnstad. Lotteri- og trekningsansvarlig Ingrid Roterud Mathisen, rådgiver ansvarlig spillvirksomhet, Trine Vannzell og senior kommunikasjonsrådgiver, Roar Jødahl, alle fra Norsk Tipping. Sjefstrateg i Formue, Hamargutten Christian Lie, deler også sine betraktninger og økonomiske analyser. 

PopOpp-ustillinger om by-temaene

I forbindelse med podkastene og tematikken i disse, er det laget små, ulike utstillinger som først plasseres i Hamar kulturhus. Hver utstilling skal stå oppe i 14 dager og disse gir et hint om at folk kan gå inn og lære mer om Hamar ved å lytte til podkastene.

Utstillingene også kan dukke opp andre steder der folk er på jobb, eller befinner seg i hverdagen sin. Det er et såkalt PopOpp-konsept. PopOpp-utstillinger kan komme opp der du er!

Fakta om produksjonen

Podkastene er laget i samarbeid med Storyphone og produsert i samarbeid med Hamar kulturhus og Hamar byjubileum 2024.

Kontaktinformasjon: Lage Thune Myrberget
Mobil: 90 18 22 88
Epost: lage@storyphone.no
Nett: www.storyphone.no