Innbyggertallene ser nå slik ut:
•    Hamar: 32.484 innbyggere. En økning på 49
•    Stange: 21.393 innbyggere. En økning på 19
•    Løten: 7.913 innbyggere. En økning på 50
•    Ringsaker: 35.566 innbyggere. En økning på 52

Statistikken følges tett av alle kommunene, og denne gangen er det Løten som får den største applausen, da de har størst prosentvis vekst, med 0,98 prosent mot et landsgjennomsnitt på 0,46. 

Så langt i år har vi fått 307 nye innbyggere til regionen. Ringsaker har størst økning i antall nye innbyggere i andre kvartal (52), mens Hamar har størst vekst hittil i år (102).

Ordfører Einar Busterud gleder seg over veksten i Hamar og regionen, og sier det er god grunn til å øke farten på boligutbygging for å møte den veksten som er spådd fremover.

-Vi har i mange år jobbet for å øke attraktiviteten i Hamarregionen gjennom et spennende arbeidsmarked, et variert boligtilbud og ikke minst et sterkt kultur- og fritidstilbud, så nå gjelder det å holde trykket oppe, sier han og gratulerer nabokommunene - og særlig Løten - med gode tall.