Bruelementet ble løftet inn med heisekran og festet til de ferdig støpte brupilarene innen togene begynte å gå søndag morgen. Prosjektleder Krister Skjærbekk i Hamar kommune forteller at løftet var godt planlagt, og at alt gikk etter planen: 

- Selve innheisingen av brua startet klokken 00:10. Klokken 01:30 var brua på plass og hadde truffet brupilarene i nøyaktig posisjon. Heiseoperasjonen gikk veldig bra, og vi lå hele tiden foran tidsskjema som var oppsatt på forhånd.

Bruseksjonen som ble løftet på plass veier 244 tonn og er i underkant av 50 meter lang, og er plassert mellom brupilarene nærmest Espern. Dette er det nest største av de totalt tre løftene som skal utføres før brua står ferdig.

Jobber videre mot neste løft

- Nå som den første seksjonen er på plass, jobber vi videre med de neste seksjonene, som skal heises på plass i første kvartal 2024, forteller Krister Skjærbekk. - Parallelt med at neste seksjon klargjøres, starter også jobben med å bygge rampe til brua fra terrenget på Espern-siden av jernbanen. Det skal støpes store konstruksjoner, slik at arbeidet her vil pågå i flere måneder fremover.

De to siste bruseksjonen er planlagt å heise inn i løpet av første kvartal neste år, før brua står helt ferdig i løpet av første halvår 2024.

Porten til en helt ny bydel

Når Espern bru åpner vil den gi tilgang til en helt ny bydel. Flere prosjekter er allerede under utvikling langs strandsonen. Det betyr at mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.

Historien om Espern bru kan du følge i fortellingskartet vårt. Her finner du oppdatert tidslinje, 3D-visning av brua, nyheter og bildegalleri fra byggeprosessen.

Fortellingskart Espern bru 

Vi har også laget et fortellingskart over alle prosjektene i strandsonen, der du kan utforske de ulike områdene og følge med på hva som skjer underveis.

Fortellingskart Hamar strandsone