Innlandet fylkeskommune sin entreprenør, Dobloug Entreprenør AS, skal gjennomføre rensk av grøfter, midtrabatter og andre områder nær vegene.  I noen tilfeller vil vegene bli stengt, og det vil da være skiltet omkjøring. 

Hvilke veger vil ha redusert fremkommelighet?

Vegene hvor det i perioder vil være redusert fremkommelighet er Stangevegen, Strandgata, Storhamargata, Aslak Bolts gate, Nordvikvegen. Storhamargata, Vognvegen, Strandvegen, Nystuvegen, Kornsilovegen, Furubergvegen, Ringgata, Hakabekkvegen, Utfarten, Aluvegen og Holsvegen. 

Arbeider pågår i rundt tre uker

Entreprenøren startet med å gjøre grøfterensk 17. juli. Arbeidene vil pågå i rundt tre uker.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Grøfterensk gjennomføres for å lede overvannet ved regn bort fra vegbanen, og sikre arealer til lagring av snø på vinterstid. Dette er bidrag til å holde trafikksikkerheten og fremkommeligheten god.