Seterløkka er et tilbud på laveste omsorgsnivå innenfor institusjonstjenesten, og er beregnet på personer med demens og kognitiv svikt.

Bygning og tjeneste skreddersydd til målgruppen

Leder for institusjonstjenesten, Trine Pettersen, forteller at de nye boligene er et etterlengtet tilbud for målgruppen:

- Seterløkka er bygd etter prinsipper for personer med demens og kognitiv svikt. Bygget består av flere, kompakte etasjer med korte korridorer. Hver etasje har et fellesområde, og alle etasjer har sitt eget moderne fargeuttrykk som stimulerer til ro og behagelig atmosfære uten for mange visuelle inntrykk.

Målet er at beboerne skal kunne leve livet sitt som normalt, samtidig som de får hjelp til det de trenger i hverdagen. Et viktig prinsipp er at boligene ligger sentrumsnært midt i byen, med alle nødvendige servicetilbud i nærheten:

- Her bor du fortsatt hjemme i din egen leilighet med trygghetsalarm, men med tilgjengelig hjelp i nærheten, trygghet, oversikt, og tilrettelagt miljø rundt deg, beskriver Trine. - Beboerne på Seterløkka styrer dagene sine selv. Du kommer inn i et åpent bygg, uten overvåkning, med uteområder og hage som er åpne mot parken rundt. Hagen er bygd etter sansehageprinsipp, med tilgjengelige stier som er trygge å gå på, opphøyde bed og benker. Tanken er at det skal være åpent, det er bare hyggelig om innbyggere kommer inn i hagen, og det er fint for beboere å kunne ta med besøk i parken rundt.

Personsentrert omsorg og pårørendesamarbeid 

Maren Haugerud Gran er leder på Seterløkka. Hun forteller de har stort fokus på personsentrert omsorg, pårørendesamarbeid og medvirkning: - Vi vil ha et åpent og levende bygg! Vi har ambisjoner for et demensvennlig samfunn, og jobber for å få til samarbeid med aktører i nærområdet, for eksempel med tennisklubben og barnehagene.

På Seterløkka er det helsefagarbeiderne som er den aller viktigste ressursen, i tillegg jobber sykepleier og vernepleier på dag og kveld: - Vi har opplevd stor interesse for stillingene hos oss, og fått kvalifiserte søkere fra fjern og nær, både interne og eksterne med engasjement for fagområdet, forteller Maren. - Det er gøy å starte en ny tjeneste der vi bruker rett kompetanse på rett sted fra oppstart, der de ulike helsepersonellgruppene sin erfaring og kompetanse får utfylle hverandre.

For de nyansatte har det vært motiverende å få lov til å være med å starte opp noe nytt, og det er i hovedsak tilbudt fulle stillinger. Bygget er dessuten tilrettelagt for bruk av all teknologi, noe som betyr en liten annen arbeidsmetode for de ansatte: - Her skal de ansatte jobbe på oppdrag når brukeren har et behov, ikke lage behov eller stimulere til institusjonalisering, forteller Maren. - Vi tar i bruk ulike typer velferdsteknologi, som digitale planleggingstavler og «journalen i lomma», som legger til rette for personsentrert og individorientert omsorg, system og oversikt.

BREEAM excellent prosjekt

Utstillingsplassen har bygd de 32 omsorgsboligene for Hamar kommune, med ECO sør som entreprenør. Helle Løkken Smedstuen, leder for prosjektavdelingen i Hamar kommune, har fulgt opp prosjektet frem mot overlevering:

- Seterløkka er bygget etter kravene til Breeam-NOR excellent standard, som er en miljøsertifisering for bygg, forteller Helle. - Det betyr blant annet at vi må bygge fornuftig i forhold til bruken, med fokus på miljøkrav i alt fra hvilke hvitevarer vi anskaffer til hvilke planter vi dyrker i sansehagen.

- Prosjektet er gjennomført med tett involvering fra Helse og omsorg, som har medvirket i planløsning og utforming av byggene, fortsetter Helle. - Vi har hatt god dialog med utbygger underveis, og føler vi alle har jobbet godt sammen mot et felles mål.

Den 13. april var det offisiell åpning av Seterløkka, og de første beboerne flytter inn allerede neste uke.