Stangevegen har vært stengt siden slutten av juli 2022 på grunn av arbeidene med Espern bru. 

- Nå nærmer Stangevegen seg ferdig, og vi er glade for å kunne fortelle at vi åpner veien for alminnelig trafikk 17. juli 2023, både for kjørende, syklende og gående, sier Krister Skjærbekk, prosjektleder i Hamar kommune. - Stangevegen har dette året fått en omfattende rehabilitering. Veien har blitt hevet omtrent to meter i krysset Stangevegen/Brugata for å kunne koble Espern bru inn på Stangevegen. Vi har også fornyet all infrastruktur, som el- forsyning og vann- og avløpsledninger, og tatt vare på overvannet lokalt. I tillegg har veien fått et kvalitetsløft, og fremstår nå som en funksjonell bygate hvor alle trafikanter skal finne seg godt til rette.

Brugata mellom Østregate og Stangevegen blir i disse dager omgjort til et gatetun med steinbelagt overflate og beplantning som vil passe godt inn i bygatemiljøet. Det vil ikke være gjennomkjøring mellom Østregate og Stangevegen slik det var tidligere.

Heising av brua vil bli utført til høsten

- Brustålet fra Polen har begynt å komme på byggeplassen, og det vil komme jevnlig med leveranser utover høsten, forteller Skjærbekk. - Stålet skal sveises sammen på byggeplass og deretter heises i tre store løft. Vi vil komme tilbake til tidspunkt når endelig dato for heising er fastsatt.

Løfting av brua vil ikke påvirke Stangevegen, men av sikkerhetsmessige årsaker må Stangevegen stenges noen timer når bruelementet nærmest veien skal heises på plass. 

Godt tilrettelagt for sykling

Innbyggere og pendlere i Hamar har levd med omkjøringer i nesten ett år når veien åpner.

 – Trafikantene har vist stor fleksibilitet og bidratt til at trafikkavviklingen har gått bedre enn vi fryktet, sier Skjærbekk. - Mens Stangevegen har vært stengt har vi sett en større økning i antall syklister til og fra Hamar. Den nye veien er godt tilrettelagt med adskilt felt for gående og syklende, og vi vil derfor oppfordre til å fortsette å bruke sykkelen når Stangevegen åpner.

Takk for tålmodigheten!

- Vi ønsker å takke for tålmodigheten trafikantene har vist oss mens Stangevegen har vært stengt, sier Skjærbekk. - Trafikkbildet i Hamar har tidvis vært utfordrende, spesielt i rushtrafikken i vinter. Men fra 17. juli ønsker vi alle velkommen til å ta bruk en helt ny Stangeveg, og håper både kjørende, syklende og gående blir fornøyd med den nye vegen.

- Til slutt vil vi rette en stor takk til naboer til byggeplassen som har vært berørt av anleggsarbeidene i snart ett år. Vi har stor forståelse for ulempene disse har opplevd, og håper at hverdagen blir mye bedre med nye støyskjermer og tilhørende støytiltak, avslutter Skjærbekk.

Porten til en helt ny bydel

Når Espern bru åpner gir den tilgang til en helt ny bydel. Flere prosjekter er allerede under utvikling langs strandsonen. Det betyr at mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.

Du kan følge med videre på historien om Espern bru i fortellingskartet vårt:

Følg med på Espern bru