Vi gjør det bra på nesten alle områdene som måles; næringsliv, arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Rangeringen er basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker.

Vi gjør det spesielt godt innen kategorien næringsliv og indikatoren næringsvariasjon. Her er vi på 13. plass i landet. Det betyr at det private næringslivet er variert, noe som er en styrke for det lokale næringslivet. 

Vi har befolkningsvekst og økende andel unge. Vi har også høy andel sysselsatte med minimum fire års utdannelse, og noe lavere andel sysselsatte med bestått fagprøve. 

Best plassering i Innlandet

Målingen viser at Hamar kommune får den beste plasseringen i Innlandet, mens det er flere Innlandskommuner blant topp 100:
-    Lillehammer, 52. plass
-    Gjøvik, 78. plass
-    Alvdal, 86. plass
-    Ringsaker, 88. plass
-    Røros, 90. plass
-    Tynset, 96. plass

Vi gratulerer!

Fornøyd næringslivsleder

-At Hamar kommune, som den viktigste motoren i regionen og Innlandet, havner høyt på en slik måling er selvsagt positivt. Det viser også at vekstpotensialet for Hamarregionen som helhet er stort, og at sterkere satsing på utvikling av nytt næringsliv, og god ivaretagelse av eksisterende næringsliv er viktig og lønnsomt på alle måter, sier lederen for Hamarregionen Næringsforum, Arild Halvorsen.

Arild Halvorsen, leder i Hamarregionen Næringsforum

Foto: Fabelaktiv

Hva er Kommune-NM?

NHO forklarer: Kommune-NM måler fylkenes og kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, og på den måten også måler attraktivitet for næringslivet. Kommune-NM måler ikke politikk eller næringsvennlighet direkte. Kommuner og fylker som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

Kommuner som legger til rette for næringsutvikling, bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. Et velfungerende næringsliv gir økt sysselsetting, økte inntekter til kommunen og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet. Samspillet mellom kommuner og næringsliv er derfor viktig. 

– Bedrifter som skaper og tar vare på attraktive arbeidsplasser og bidrar til god samfunnsutvikling, er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele Innlandet, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Kilde: NHOs hjemmeside