– Røde Kors har et motto om at ingen skal dø alene, om man ikke har uttrykt et ønske om det selv. Derfor jobber vi med å få på plass en våketjeneste, sier Oddvar Dufseth, som er leder for en arbeidsgruppe i Røde Kors-foreningene i Hamar og Vang. 

Prestrudsenteret først

Det er tenkt at tjenesten skal starte opp på Prestrudsenteret, der rundt 70 mennesker årlig avslutter livet på avdeling fire. Målet på sikt er å kunne utvide tjenesten til flere institusjoner og etter hvert til folk som dør hjemme.

– Det kommer an på hvor mange våkere vi klarer å rekruttere. Det viktigste nå er å starte å bygge opp tjenesten ett sted, sier Oddvar Dufseth.

Trine Pettersen, som er leder for institusjonstjenesten i Hamar kommune, sier at det er et behov for en våketjeneste i Hamar:

– Det er veldig ønsket. Vi har forsøkt å få til dette i to-tre år. Dette blir et supplement, og ikke en erstatning for den hjelpen vi som ansatte i kommunen skal yte, sier hun. 

Oddvar Dufseth og arbeidsgruppa håper at tilbudet i Hamar skal komme i gang rundt årsskiftet 2022/2023.

Søker etter våkere

Røde Kors søker nå etter frivillige som vil være våkere. Han forteller at de som melder seg til tjenesten, får et tretimers kurs som skal gjøre dem forberedt til å ta oppgaven. 

– Vi søker etter gode medmennesker med livserfaring. De kan være i alle aldre og fra et bredt spekter i samfunnet. Vi trenger folk med et omsorgsgen, og som vil være med på en svært meningsfull aktivitet i regi av Røde Kors, sier han.

Vil du, som leser dette, gjøre en innsats for døende og deres pårørende, kan du melde deg til:

  • Malin Oseid, mob 453 91 919 for Hamar Røde Kors (Send SMS og si at det gjelder våketjeneste, så ringer Malin deg opp igjen.)
     
  • Liv Huse Folland, mobil 915 64 780  for Vang Røde Kors

Historikk våketjeneste

I 2015 startet Røde Kors med en våketjeneste, som en pilot, i Eidskog og Moss kommune. Dette ble så vellykket at Røde Kors bestemte at dette skulle bli en av hovedaktivitetene til organisasjonen.

Et par år etter var de i gang med våketjeneste i Ringsaker og Stange kommune, og nå er tilbudet også startet opp i Elverum kommune.

– Vi har villet etablere denne tjenesten i Hamar lenge, men dessverre avbrøt pandemien avbrutt planene. Nå forsøker vi oss igjen, sier Oddvar Dufseth. 

Les faktaarket om våketjeneste.