Vi gratulerer også Ringsaker kommune med 150 nye innbyggere, Gjøvik med 104 og Lillehammer med 63 nye innbyggere.

- Dette er gledelige tall for Mjøsregionen, så den gode trenden fortsetter. Det viser at vi er en attraktiv region, så vi må bare fortsette det gode arbeidet sammen, legger Vigdis til.

Veksten i Innlandet er på totalt 548 innbyggere i årets første kvartal. Mjøskommunene står dermed for 90 prosent av veksten.

Flere tall fra regionen - første kvartal

Når vi ser på vekst i antall personer og prosent i forhold til folketall, får vi disse tallene under, som viser vekst i nesten hele Hamarregionen, samt i Gjøvik og Lillehammer:

  • Hamar: 0,55 % = 33 059 innbyggere
  • Løten: 0,13 % = 7 939 innbyggere
  • Stange: - 0,12 % = 21 580 innbyggere
  • Ringsaker: 0,42 % = 35 762 innbyggere
  • Lillehammer: 0,22 % = 28 831 innbyggere
  • Gjøvik: 0,34 % = 31 007  innbyggere


Innlandet totalt sett har en økning på 0,15 %, det vil si 548 nye innbyggere i første kvartal 2024, og en total befolkning på 376 852. Det betyr at Innlandet som helhet vokser noe mindre enn landsgjennomsnittet. (0,22 %)

Vekst i andre byer

Når vi sammenligner befolkningsveksten i Hamar med øvrige byer og regioner, er veksten større her. Nærmest kommer Asker 0,40%, Oslo 0, 3 %, Moss 0,31 % og Sarpsborg 0,23 %.

Vekst også i fjor

I 2023 kunne vi ønske 497 nye hamarsinger velkommen til kommunen vår, og ved nyttår var vi 32 879 innbyggere i Hamar. Antallet utgjorde i fjor en vekst på 1,53 %, og det var over landsgjennomsnittet på 1,12 %. 

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Se flere tall på SSBs nettside og få et mer nyansert bilde av befolkningsveksten.