Dette var det aller største av de totalt tre løftene som skal utføres før brua står ferdig. Bruelementet veide hele 296 tonn, og ble løftet 15 meter over bakken når det svingte over pilarene - et ganske spektakulært syn for de som hadde møtt opp for å se natt til søndag.

Løftet startet etter midnatt og tok omtrent 5 timer. Vær og vind var på vårt lag, og brudelen var på plass innen togene startet å gå om morgenen. 

Stangevegen er åpen

Stangevegen ble stengt under løftet, men åpnet igjen for trafikk søndag morgen. Nå foregår etterarbeid og nedrigging på byggeplassen. Bruelementet er løftet på plass mot Stangevegen, så nå kan du virkelig se hvordan brua til den nye bydelen vil bli når den står ferdig. 

Espern bru skal åpne den nye bydelen 

I løpet av første kvartal skal også det siste bruelementet løftes på plass, og i løpet av sommeren står brua ferdig. Da vil Espern bru åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.   

Se fortellingskart om Espern bru

Prosjektene langs strandsonen er allerede under utvikling, og du kan følge med i fortellingskartet vårt: 

Se fortellingskart om strandsonen