Send registreringsnummeret på bilen din og datoen det skjedde slik at vi kan finne igjen boten i våre systemer. Da kan vi sende deg KID- og bankkontonummer.