Send registreringsnummeret på bilen din og datoen det skjedde slik at vi kan finne igjen boten i våre systemer. Da kan vi sende deg KID- og bankkontonummer. 

Kontakt Innbyggerservice på telefon 625 63 000 eller via e-post postmottak@hamar.kommune.no