Du som er forslagsstiller eller fagkyndig kan bestille veiledningsmøte. Hensikten med møtet er å:

  • avklare eventuelle utfordringer og forutsetninger for et planarbeid på et tidlig tidspunkt
  • få en overordnet tilbakemelding på om området er egnet til et bestemt formål
  • avklare om du skal gå videre til planinitiativ og bestille oppstartsmøte

For å få noe ut av veiledningsmøtet, må du sette deg godt inn i de planene som gjelder for det området du vil regulere.

Når du har sendt inn bestillingsskjemaet for veiledningsmøtet, kontakter vi deg for å avtale tidspunktet for møtet. Både forslagsstilleren og den fagkyndige kan delta på møtet.

Ta kontakt med oss på arealplan for å bestille veiledningsmøte!