Det er 1 måneds oppsigelse av plassen fra 1. og 15. i måneden. Ved oppsigelse levert etter 1. april må det betales for plassen ut juni.