Eleven må være registrert som elev ved skolen før man kan søke SFO-plass.
Søk plass på SFO