Området omreguleres fra næringsareal til kombinert bolig-, kontor, og tjenesteytende formål. Bebyggelsen vil bestå av rekkehus, enebolig eller mindre leilighetsbygg samt kombinert politihus og ny tribune til Briskeby stadion.

Utearealer utformes med variert beplantning, materialer og møblering, og tilpasses alle aldersgrupper og årstider, med bl.a. lekeplasser og sittebenker. Parkering vil skje fortrinnsvis i parkeringskjeller og det legges opp til sykkelstier.