Det vil bli stor trafikk i Vangsvegen som blir både innfartsvei og omkjøringsvei, særlig forventer vi økt trafikk rundt skolestart 15. august.

Vi anbefaler:

  • Bruk alternative ruter inn og ut av Hamar, i stedet for Stangevegen og Vangsvegen.
  • Beregn god tid i tilfelle kø, særlig morgen og ettermiddag.
  • Hvis du har mulighet til å velge sykkel til jobb og aktiviteter, kan det være et godt alternativ. Det er godt tilrettelagt for syklende og gående som kommer over Stangebrua, både over Epsern-området og langs Stangevegen.
  • Innlandstrafikk setter opp ekstra busser for å ha like mange avganger som vanlig. Hvis flere velger kollektivt og andre transportmidler vil det bli mindre trafikk. 
    Se bussavganger hos Entur og togavganger hos Vy (Obs: planlagt togstans fra 9. august til og med 4. september).