Innlandstrafikk vil ha like mange avganger som vanlig på busslinjene som blir påvirket av arbeidet med å bygge Espern bru. Dette gjelder bussrutene B22, B23, B24 og B25.

Du finner de nye rutetidene i reiseplanleggeren Entur og på nettsida til Innlandstrafikk.

Se reiseplanleggeren Entur
Se rutetider på Innlandstrafikk.no

Kundesenteret til Innlandstrafikk svarer på spørsmål på telefonnummer 02040.