Nærliggende husstander og bygg vil påvirkes av byggingen. Nabovarsel er sendt ut til alle som vil bli påvirket.