Nye bydeler vokser frem

I årene fremover kommer det til å skje mye i strandsonen i Hamar - fra Skibladnerbrygga til Espern. Bydelen får ny bru som forbinder byen med Mjøsa, nye byrom og parkområder, nye bygninger med boliger, arbeidsplasser og aktiviteter - og fornyet stasjonsområde med dobbeltspor mot Oslo.

Samtidig skal vi ta vare på kontakten med Mjøsa, og det historiske kulturmiljøet ved det gamle jernbane- og industriområdet. Grå parkeringsarealer på Åttemetersplanet og utallige sidespor til jernbanen skal bort.


Hvem har ansvar for hva?

Noen prosjekter er det kommunen selv som har hovedansvar for, mens noen delområder utvikles av private grunneiere eller Bane NOR. Målet for Hamar kommune er at Hamars nye bydel skal bidra til at Hamar oppleves som «Innlandets urbane hjerte», i tråd med visjonen vår.

Siden det er mange aktører og mye som skjer i strandsonen samtidig, har vi laget et fortellingskart for å forklare, der du kan følge med på de ulike prosjektene. Velg et prosjekt i kartet for å lese mer om hvor vi er i prosessen, hvem som er ansvarlig og hvordan du kan medvirke:

Fortellingskart Hamar strandsone 


Du kan si din mening

Mye skal avklares gjennom reguleringsplanprosesser, med høringer og politisk behandling. Husk at du kan si din mening når planer er på høring og før politikerne skal ta endelig stilling til byggehøyder og løsninger!  

Hvis du vil si din mening underveis finner du alle planer som er på høring på Arealplaner.no og på vår egen nettside for lokaldemokrati.