Boring i området Storhamargata, Strandvegen og i området mellom Korsgata, Torfinns gate og Storhamargata utføres høsten 2022, som forberedelse til denne utskiftingen av vann- og avløpsledninger.

Det skal med boringen tas ut prøver for å få informasjon om det evt. er forurensing i grunnen, om masser kan gjenbrukes og om dybde ned til fjell.